JURIDISCHE OPMERKING OVER DE BESCHERMDE INHOUD

Inhoud van deze website is door de auteurswet beschermd. De vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie, wijziging, beschikbaarstelling voor derden of bewerking van al de inhoud, in het bijzonder teksten, tekstelementen, beeldmateriaal en grafische elementen, vereist de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de firma Moodmusic GmbH, op voorwaarde dat en voor zover de inhoud volgens Duits recht, in het bijzonder Duits auteursrecht, beschermd kan worden. In het bijzonder vereist de overname op andere websites de voorafgaande toestemming. Zonder toestemming is enkel en alleen de particuliere, niet-commerciële gebruikmaking van de inhoud toelaatbaar. De firma Moodmusic GmbH controleert en actualiseert de inhoud op deze website regelmatig. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er zich in de tussentijd wijzigingen voordoen. De firma Moodmusic GmbH staat er niet garant voor dat alle gegevens te allen tijde volledig, correct en actueel weergegeven zijn. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen („links“) met andere websites, naar welke er direct of indirect verwezen wordt. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd, verwijderd of gecompleteerd worden. De firma Moodmusic GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, aan welke de gebruiker door activering van een link een bezoek brengt, en distantieert zich hiervan uitdrukkelijk.

 

BIJKOMMENDE OPMERKINGEN OVER DE GEGEVENSBESCHERMING

De verzameling, gebruikmaking en verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met strikte inachtneming van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreffende telecommunicatie, de Duitse Wet ter Bescherming van Persoonsgegevens betreffende telecomdiensten en de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen voor de diensten, waarop u beroep wilt doen (bv. informatieaanvragen). Met de toezending van uw e-mail verklaart u zich akkoord met de aangevraagde toezending van de informatie.

 

COOKIES

Deels maakt de firma Moodmusic GmbH op de website gebruik van cookies om uw bezoek aan ons comfortabeler te maken. Door een correcte instelling van uw browser wordt u onmiddellijk over de plaatsing van cookies geïnformeerd. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet helemaal van al de functies van deze website kunt gebruikmaken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website gebaseerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Stuttgart, 2020
Alle rechten voorbehouden.