INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA TREŚCI CHRONIONYCH

Treść niniejszej strony www jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, rozpowszechnianie, publikowanie, zmienianie, udostępnianie osobom trzecim lub opracowywanie wszelkich treści, w szczególności teksów, fragmentów tekstów, zdjęć, grafik wymaga wyraźnej wcześniejszej pisemnej zgody Moodmusic GmbH, jeżeli treści te zgodnie z prawem niemieckim, w szczególności niemieckim prawem autorskim, podlegają ochronie. Zgody takiej wymaga w szczególności przenoszenie treści na inne strony internetowe. Zgody nie wymaga wyłącznie prywatne, niekomercyjne korzystanie z treści. Moodmusic GmbH regularnie sprawdza i aktualizuje treści na niniejszej stronie internetowej. Mimo wszelkiej staranności mogą występować niekiedy zmiany. Moodmusic GmbH nie ponosi odpowiedzialności za fakt, by wszystkie informacje były zawsze kompletne, prawidłowe i zgodne z aktualnym stanem rzeczy. Dotyczy to w szczególności wszelkich powiązań („linków”) z innymi stronami internetowymi, co do których znajdują się tu bezpośrednie lub pośrednie odwołania. Wszelkie informacje mogą być zmieniane, usuwane lub uzupełniane bez wcześniejszej zapowiedzi. Moodmusic GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, na które użytkownik przenosi się, aktywując link, i wyraźnie się od nich dystansuje.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa, w szczególności niem. rozporządzenia o ochronie danych telekomunikacyjnych, niem. ustawy o ochronie danych teleusługowych oraz niem. federalnej ustawy o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone przez nas jedynie w celu realizacji usług, z których chcą Państwo skorzystać (np. wymogów informacyjnych). Udostępniając nam swój e-mail, wyrażają Państwo swoją zgodę na żądane przesyłanie informacji.

PLIKI COOKIES

Moodmusic GmbH częściowo stosuje na stronie internetowej pliki cookie, tak aby Państwa odwiedziny na naszej stronie były bardziej komfortowe. Dzięki poprawnemu ustawieniu swojej przeglądarki będą Państwo niezwłocznie informowani o umiejscawianiu plików cookie. Możliwe jest zablokowanie przechowywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zablokować zapis danych, wytworzonych przez cookie, a dotyczących korzystania ze strony przez Państwa (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Google , poprzez załadowanie wtyczki, dostępnej pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Stuttgart 2020
Wszystkie prawa zastrzeżone.